1.szint követelményei:

– lebegés hason – háton: a tanuló önállóan vagy oktatói segítséggel felfekszik hason, ill. háton a vízre, karok nyújtva, lábak nyújtva és zárva, és laza- nem feszes tartásban, a leírt helyzetben marad 3 mp-ig.

– légzésszabályozás: a tanuló álló helyzetből levegővétel után lebújik a víz alá, e helyzetben marad 3 mp-ig, majd vízbe történő légkifújás után önállóan ismét álló helyzetbe kerül.

– vízbeugrás: a tanuló a parton állva, jelzésre, önállóan, oktatói segítség nélkül a vízbe ugrik. A vízbeugrás során a test végig függőleges helyzetben marad, és a vizet először a talp éri.(talpas ugrás)

– hason – háton siklás segédeszközzel: a tanuló álló helyzetben két kézzel fogja a segédeszközt. A feladat végrehajtásának sorrendje (hason siklás): 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló siklás hason – 3-4 méter. A feladat végrehajtásának sorrendje (háton siklás): 1. fej hátrahajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló siklás háton 3-4 méter A lendületvételi szakaszban külsős oktatói segítség engedett.

2.szint követelményei:

– hason – háton siklás segédeszköz nélkül: a tanuló álló helyzetben két kezét nyújtva tartja, kezét összezárja. A feladat végrehajtásának sorrendje (hason siklás): 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló siklás hason – 3-4 méter. A feladat végrehajtásának sorrendje (háton siklás): 1. fej hátrahajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló siklás háton 3-4 méter. A lendületvételi szakaszban külsős oktatói segítség korlátozottan engedett.

– malomkörzések előre – hátra: a tanuló járás közben feszes, nyújtott karral, vállfordítással, de fej- és törzsfordítás nélkül malomkörzést hajt végre jelszóra. Karjait végig test mellett tartja, érintve lábát, ill. fejét.

– tartós víz alatti tüdőkapacitás kihasználása: a tanuló álló helyzetből levegővétel után lebúj a víz alá, e helyzetben marad 10 mp-ig, majd vízbe történő légkifújás után önállóan ismét álló helyzetbe kerül.

– durva koordinációs végrehajtással gyorsúszó lábtempó elsajátítása: a tanuló álló helyzetben két kézzel fogja a segédeszközt. A feladat végrehajtásának sorrendje (gyors lábtempó): 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló gyorsúszó lábtempó -4 méter. A lábtartásban és lábtempó végrehajtásában kisebb hibák megengedett (feszes láb, nyitott lábtartás, stb.,), de a haladási élmény legyen.

3.szint követelményei:

– gyors és hátúszó lábtempó finomkoordinációs végrehajtása segédeszközzel: a tanuló álló helyzetben két kézzel fogja a segédeszközt. A feladat végrehajtásának sorrendje (gyors lábtempó): 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló gyorsúszó lábtempó 6-8 méter. A feladat végrehajtása folyamatos legyen a megfelelő lábtartással és lábtempóval. A feladat végrehajtásának sorrendje (hát lábtempó): 1. fej hátrahajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló hátúszó lábtempó 6-8 méter. A feladat végrehajtása folyamatos legyen a megfelelő lábtartással és lábtempóval.

– gyorsúszó levegővétel ismereti szinten való elsajátítása segédeszközzel: a tanuló álló helyzetben egy kézzel fogja a segédeszközt. A feladat végrehajtásának sorrendje (gyors lábtempó): 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló gyorsúszó lábtempó, közben levegőkifújás a vízbe, vállfordítással levegővétel oldalra fejkiemelés nélkül, majd fej visszahajtása. Ismétlésszám: min. 2x. A végrehajtás során kisebb fejtartási hibák megengedettek.

– gyors és hátúszó kartempó elsajátítása járás közben: a tanuló előre járás közben megfelelő kar- és kéztartással, vállfordítással, de fej- és törzsfordítás nélkül gyorsúszó kartempót hajt végre jelszóra. Karjait végig test mellett tartja, érintve lábát, ill. fejét. A tanuló hátrafelé járás közben megfelelő kar- és kéztartással, vállfordítással, de fej- és törzsfordítás nélkül hátúszó kartempót hajt végre jelszóra. Karjait végig test mellett tartja, érintve lábát, ill. fejét.

4.szint követelményei:

– gyorsúszó kar és lábtempó összehangolt mozgása: a tanuló álló helyzetben vegyes kartartásból indul- egyik kar magas, másik mélytartásban. A feladat végrehajtásának sorrendje: 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló gyorsúszó lábtempó és 3 gyorsúszó kartempó a korábban tanult módon gyorsúszó levegővétel nélkül. Távolság: 7-9 méter.

– hátúszó lábtempó segédeszköz nélkül: a tanuló álló helyzetben vegyes kartartásból indul- egyik kar magas, másik mélytartásban. A feladat végrehajtásának sorrendje (hátúszó lábtempó): 1. fej hátrahajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló hátúszó lábtempó. Távolság: 7-9 méter.

– mellúszó lábtempó elsajátítása segédeszközzel: a tanuló álló helyzetben két kézzel fogja a segédeszközt. A feladat végrehajtásának sorrendje: 1. fej vízbehajtása 2. faltól való elrugaszkodás 3. önálló mellúszó lábtempó szimmetrikus mozgásvégrehajtással megfelelő lábtartással és siklás szakasz megtartásával. Távolság: 7-9 méter.

5.szint követelményei:

– nagyvizes vízismeret megszerzése: a tanuló az önálló vízbeugrást követően 3 – 4 másodpercig tartósan a víz alatt tartózkodik. Ezt követően szabadon választott úszásnem lábtempójával szabályosan végrehajtott technikával és segédeszköz nélkül folyamatosan 25 métert úszik. A feladat a tanuló önálló, vízből való kijutásával zárul.

– gyors és hátúszó lábtempó segédeszközzel: a tanuló vízből indulást követően, segédeszközzel folyamatosan lábtempózik gyorson, ill. háton a 3. szinten tanult módon. Távolság: 10-12 méter.

– gyorsúszó levegővétel készségszintű elsajátítása: a tanuló vízből indulást követően, segédeszközzel folyamatosan gyorsúszó lábtempózik, levegőfújás a vízbe, vállfordítással levegővétel oldalra fejkiemelés nélkül, majd a fej szabályos visszahajtása. Ismétlésszám: min.4-szer. Távolság:10-12 méter.

– mellúszó lábtempó elsajátítása segédeszköz nélkül: a tanuló vízből indulást követően háton mellúszó lábtempózik megfelelő lábtartással, siklás szakaszokkal, szabályos mozgásvégrehajtással. Távolság: 10-12 méter.

– mellúszó kartempó elsajátítása gyorsúszó lábtempóval: a tanuló vízből indulást követően folyamatosan gyorsúszó lábtempózik, és kivárásos módszerrel mellúszó kartempózik. Távolság: 10-12 méter.

6.szint követelményei:

gyorsúszás finomkoordinációs végrehajtása: a tanuló vízből indulást követően folyamatos gyorsúszást mutat be kettes vagy hármas levegővétellel folyamatos dinamikus lábtempóval, megfelelő kar-kéz és lábtartással. Távolság: 15-20 méter.

– hátúszás finomkoordinációs végrehajtása: a tanuló vízből indulást követően folyamatos hátúszást mutat be dinamikus lábtempóval, megfelelő kar-kéz és lábtartással. Távolság: 15-20 méter.

– mellúszás finomkoordinációs végrehajtása: a tanuló vízből indulást követően folyamatos, ritmusos mellúszást mutat be, megfelelő kar-kéz és lábtartással. Távolság: 15-20 méter.

– fejesugrás: a tanuló a rajtkövön vagy a parton helyezkedik el megfelelő helyzetben. Jelszóra elrugaszkodva fejes ugrást hajt végre figyelve a testrészek vízbeérésének sorrendiségére. Vízbe érkezve siklással fejezi be a gyakorlatot.

7.szint követelményei:

– tartós (aerob) terhelés melletti koordinált gyorsúszás: a tanuló szabadon választott indulási módot követően folyamatos gyorsúszást mutat be a korábban tanult módon. Távolság: 50-75 méter.

– tartós (aerob) terhelés melletti koordinált hátúszás: a tanuló szabadon választott indulási módot követően folyamatos hátúszást mutat be a korábban tanult módon. Távolság: 50-75 méter.

– tartós (aerob) terhelés melletti koordinált mellúszás: a tanuló szabadon választott indulási módot követően folyamatos mellúszást mutat be a korábban tanult módon. Távolság: 50-75 méter.

– delfin lábtempó elsajátítása: a tanuló vízből indulást követően megfelelő ritmussal és testtartással delfin-tempót mutat be, melynek folyamatosságát mellúszó kartempóval történő levegővétellel biztosítja.

8.szint követelményei:

– 200 méteres vegyes úszás, rajttal és fordulókkal: a tanuló rajtkőről indulva jelszóra (sípszóra) fejesugrással indul, majd a vegyesúszás sorrendiségét tartva /pillangó, hát, mell, gyors/ folyamatosan, szabályos fordulókkal úszik 200 métert.

Kivételt képez a pillangóúszás:

– delfinúszás vagy pillangóúszás durvakoordinációs ismerete: a tanuló szabadon választott indulási módot követően pillangóúszást mutat be úgy, hogy a delfin tempó és pillangó kartempó ritmusában megfeleljen. A pillangó kartempó kissé pontatlan végrehajtása (nem kiemelt kar, nem teljesen letolt tempó, stb.) megengedett.